Quần thể chùa động Ellora là kỳ quan thắng cảnh nổi tiếng của Ấn Độ

Các nhà khảo cổ tin rằng động 21 là hang động Hindu cổ nhất tại được chạm khắc các tác phẩm điêu khắc tinh xảo có chủ đề về những người lính canh cửa và nữ thần sông.

Kailas Temple in Ellora, Maharashtra state in India


là một trong những công trình lớn