điểm du lịch bị cấm

Các địa điểm bị cấm du lịch trên thế giới bạn cần phải biết để tránh

Các nhà sư bị nghiêm cấm không được đến gần cũng như qua con sông, bởi vì người thường mà đến gần cũng như vượt qua khu vực này sẽ bị xâm phạm vùng đất linh thiêng gay khó khăn cho đất nước Nhật Bản. 1.Đảo rắn Ilha da Queimada Grande Đảo rắn Ilha da